Pageloader

Kredyt hipoteczny

Chcesz starać się o kredyt hipoteczny? Zastanawiasz się jakie dokumenty będą potrzebne? Nie ma co ukrywać, lista jest długa. Warto zaopatrzyć się w grubą teczkę i cierpliwość przy ich gromadzeniu.

Bez paniki, wszystko po kolei. W pierwszej kolejności warto spotkać się z doradcą finansowym, aby sprawdzić zdolność kredytową.
Przy pierwszym kontakcie najważniejszy będzie dokument potwierdzający  wysokość osiąganych dochodów.
Jeżeli wstępną weryfikację masz już za sobą, masz zapewnienie o zdolności kredytowej na interesującą Cię kwotę, warto zatroszczyć się o dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku kredytowego.

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę należy przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów. Składając wniosek kredytowy trzeba dostarczyć również wyciąg bankowy z rachunku osobistego, wyciąg z posiadanych kart kredytowych oraz kopię rocznego zeznania podatkowego złożonego w Urzędzie Skarbowym.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lista wymaganych dokumentów jest dłuższa. Należy przedstawić dokumenty rejestrowe firmy, czyli wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP. Bank będzie też wymagał zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu  podatku do Urzędu Skarbowego oraz w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak również potwierdzenie wysokości dochodu z tytułu prowadzonej działalności. Dokumenty, jakich w tym celu bank będzie wymagał, uzależnione są od formy rozliczania się firmy z Urzędem Skarbowym. Jeśli prowadzisz działalność na zasadach ogólnych, to przygotuj książkę przychodów i rozchodów oraz ostatnie roczne zeznanie podatkowe złożone w Urzędzie Skarbowym. Niekiedy możesz być poproszony o dostarczenie zeznań podatkowych za wcześniejsze lata. Jeśli natomiast rozliczasz się w formie karty podatkowej, to w banku musisz przedłożyć decyzję dotyczącą ustalenia stawki karty podatkowej wydanej przez Urząd Skarbowy na bieżący rok.

Banki obliczają zdolność kredytową przede wszystkim na podstawie osiąganych dochodów. Nie jest to jednak jedyne kryterium. Pod uwagę są brane również  zobowiązania wobec innych instytucji finansowych. Pracownik banku zapyta cię o kredyty, pożyczki, zakupy na raty oraz kwotę na jaką opiewają.

Pierwsza część procedury kredytowej dotyczy kredytobiorcy. Druga natomiast nieruchomości, na której zakup lub budowę zaciągany jest kredyt.
W przypadku zakupu nieruchomości potrzebna będzie umowa przedwstępna. Jeśli nieruchomość ma ustanowioną księgę wieczystą, to potrzebny jest aktualny odpis z niej. Dotychczasowego właściciela należy poprosić o akt notarialny bądź inny dokument na podstawie którego wykaże swoją własność.
Jeżeli planujemy budowę domu potrzebny nam będzie akt notarialny potwierdzający własność działki oraz odpis z księgi wieczystej, a także wypis i wyrys z ewidencji gruntów oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Ponadto konieczne będzie pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym i dziennikiem budowy. Bardzo ważnym dokumentem, który zwykle wypełnia się na druku konkretnego banku, jest kosztorys z wyceną, które stanowić będą podstawę rozliczenia kolejnych transz. Niekiedy banki wymagają operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę, szacującego przyszłą wartość nieruchomości.